szbb czern hqptbb stempel

Poznaj nasze kursy

 

Program kursów dla lekarzy

Patomechanizm i epidemiologia bólu przewlekłego
dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Kliniczna ocena pacjenta z bólem
dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
Farmakoterapia bólu
dr hab. Jarosław Woroń
Ostry ból pooperacyjny
* także u osób starszych, kobiet w ciąży i karmiących, dzieci
dr hab. n. med. Renata Zajączkowska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
dr n. med. Marcin Rawicz
Leczenie bólu przewlekłego u osób w wieku podeszłym
dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Ból w chorobie nowotworowej. Bóle przebijające.
dr n. med. Marcin Janecki
Opioidy w leczeniu nienowotworowego bólu przewlekłego
dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska
Rozpoznanie i leczenie bólu neuropatycznego
prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski
Ból przewlekły u dzieci
dr Anna Szumowska
Farmakoterapia bólów głowy
dr n. med. Maria Wysocka-Bąkowska
dr hab. Jarosław Woroń
Ból w narządzie ruchu
dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
Ostry ból pooperacyjny
(moduł nieobowiązkowy)
* także u osób starszych, kobiet w ciąży i karmiących, dzieci
dr hab. n. med. Renata Zajączkowska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
dr n. med. Marcin Rawicz

Program kursów dla pielęgniarek i położnych

Rodzaje bólu. Metody oceny bólu.
dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
Farmakoterapia bólu
dr hab. Jarosław Woroń
dr hab. n. med. Renata Zajączkowska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
Uśmierzanie bólu pooperacyjnego
dr hab. n. med. Renata Zajączkowska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
dr n. med. Marcin Rawicz
Ból w narządzie ruchu
dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
Bóle głowy
dr n. med. Maria Wysocka-Bąkowska
dr hab. Jarosław Woroń
Ból w chorobie nowotworowej
dr n. med. Marcin Janecki
Ból neuropatyczny
prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski
dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
Ból przewlekły u dzieci
dr Anna Szumowska
Leczenie bólu przewlekłego u osób starszych
dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Uśmierzanie bólu pooperacyjnego
(moduł nieobowiązkowy)
dr hab. n. med. Renata Zajączkowska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
dr n. med. Marcin Rawicz