LeczBól.pl
+

Lecz Ból razem z nami

Wspólnie poprawiamy opiekę nad pacjentami z bólem.

Kurs LeczBól.pl jest pierwszym polskim certyfikowanym szkoleniem e-learningowym z podstaw leczenia bólu, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Celem projektu LeczBól.pl jest podniesienie poziomu wiedzy wśród pracowników opieki zdrowotnej na temat leczenia bólu ostrego i przewlekłego. Szkolenie zróżnicowane jest na dedykowane kursy dla lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny. Wysoki poziom merytoryczny zapewniają znani specjaliści medycyny bólu, którzy dbają o aktualizację swoich wykładów.
Kurs „Ostry ból pooperacyjny” (dla oddziałów zabiegowych) oraz „Ból przewlekły” (dla oddziałów niezabiegowych) są szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu w procesie certyfikacji „Szpital bez bólu”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Poznaj nasze kursy

 

Aktualności

UWAGA !
11 maja 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o którą od lat zabiegało Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Zgodnie z nią personel medyczny ma obowiązek leczyć nie tylko chorobę podstawową, ale także towarzyszący jej ból. Tym samym pacjent zyskuje podstawę prawną, aby domagać się od lekarza i zakładu opieki zdrowotnej wdrożenia leczenia przeciwbólowego.


Rozdział 6, art.20, p. 13
 1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
 2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania, polegające na określeniu stopnia natęzenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia

Pełny tekst ustawy...

Referencje

„W pierwszym kwartale 2017 roku w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie odbyło się powszechne szkolenie „Lecz Ból” w ramach kolejnego etapu ubiegania się przez naszą placówkę o certyfikat „Szpital Bez Bólu" przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Kurs w nowoczesnej formie e-learning'u umożliwiał zaliczenie go w najdogodniejszym dla zdającego miejscu i czasie oraz pozwalał na wielokrotne wracanie i powtarzanie interesujących zagadnień. Cykl wykładów zakończonych testem, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu leczenia bólu z całej Polski poruszał m.in. takie zagadnienia jak procesy związane z powstawaniem i odczuwaniem bólu, mechanizmy działania poszczególnych grup leków przeciwbólowych, ich prawidłowe dawkowanie oraz aktualne schematy postępowania w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego, neuropatycznego i przewlekłego. Szkolenie objęło pion lekarzy wszystkich specjalności oraz pielęgniarki i położne. Tak powszechna edukacja prowadzona ze wspólnego źródła w zrozumiały i przystępny dla wszystkich sposób pozwala na zachowanie dużej powtarzalności postępowania w bólu we wszystkich oddziałach oraz zapewnia kompatybilną wiedzę zarówno dla zlecającego jak i dla wykonującego to zlecenie.

Ból postrzegany jako jeden z podstawowych, podlegających ocenie parametrów życiowych nie powinien być przedmiotem zainteresowania wyłącznie wąskiej grupy specjalistów; tylko współpraca całego personelu medycznego wszystkich specjalności i na każdym etapie opieki nad pacjentem jest w stanie zagwarantować skuteczne leczenie bólu.

Podejście zaprezentowane w materiałach kursu, w którym udział brali wszyscy pracownicy fachowo zaangażowani w postępowaniu w bólu u pacjentów Naszego Szpitala jest zgodne z najnowocześniejszymi standardami i umożliwia skuteczną redukcję cierpienia pacjentów leczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie.

Zarząd „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Spółka z o.o. wysoko ocenia współpracę z Next Medica Spółka z o.o. pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym. Bardzo dobry kontakt z firmą, współpraca z Panią Małgorzatą Lekso, jej pomoc w przygotowaniu do szkolenia.

Z przyjemnością udzielamy referencji mając nadzieję na dalszą współpracę.” pdf icon

Leszek Mazurek,
Prezes Zarządu
„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

 

„Firma Next Medica Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( 01-365 ), ul. Kruszyńska 31 zrealizowała szkolenia dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach ( 08-200 ), ul. Słoneczna 1:

„Ostry ból pooperacyjny", w którym uczestniczyło 6 lekarzy oraz 6 pielęgniarek; „Ból Przewlekły", w którym uczestniczyło 5 lekarzy.

Przeprowadzenie szkoleń było jednym z etapów procesu przystąpienia do uzyskania certyfikacji „Szpital Bez Bólu".

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, a warunki zawartej umowy zostały w pełni zrealizowane. Uczestnicy szkolenia otrzymali profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe, które będą dla nich wsparciem w późniejszej pracy.

Firmę Next Medica Sp. z o. o. cechuje duże zaangażowanie, profesjonalizm w organizowaniu szkoleń. Szczególne wyrazy podziękowań należy kierować do pracowników, którzy w każdej chwili służyli pomocną radą oraz wyczerpującymi odpowiedziami na nurtujące pytania.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach rekomenduje firmę Next Medica Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera w zakresie realizacji szkoleń.” pdf icon

Grażyna Podlipniak - Sobczyńska,
Dyrektor Szpitala
SP ZOZ w Łosicach

 

„Firma Next Medica przeprowadziła w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku szkolenie e-learningowe z zakresu uśmierzania bólu dla personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarek) - „Ostry Ból Pooperacyjny". Szkolenie zostało zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

Przeszkolenie personelu medycznego jest jednym z kryteriów przyznawania przez PTBB certyfikatu „Szpital bez Bólu".

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał indywidualny kod dostępu, dzięki czemu realizacja szkolenia była bardzo dogodna dla pracowników.

Uczestnicy wysoko ocenili stopień przygotowania szkoleń, jak również profesjonalizm i wysokie kompetencje wykładowców. Dodatkowo dużą zaletą tej oferty szkoleniowej byt fakt, ze dostęp do kursu jest ważny przez rok od daty rejestracji, możliwości zdobycia przez lekarzy punktów edukacyjnych, korzystania z materiałów do wydruku a także możliwość zadawania pytań wykładowcom kursu.

Firma w pełni wywiązała się z przyjętych zobowiązań, prezentując przy tym zaangażowanie i elastyczność w sprawach organizacyjnych. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami i w naszej ocenie Next Medica jest solidnym i godnym polecenia partnerem.” pdf icon

Mgr Jolanta Ryndak,
Dyrektor Szpitala
Szpital Św. Rocha w Ozimku

 

„Firma Next Medica Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie realizowała dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu usługę szkolenia e-learningowego „LeczBól.pl-Ostry Ból Pooperacyjny”.

Przesłane przez firmę Next Medica Sp. z o.o. vouchery z nadanymi indywidualnie kodami dostępu znacznie ułatwiły sposób przeprowadzenia szkolenia. Polecamy szkolenie „LeczBól.pl” innym szpitalom ze względu na dostępność materiałów szkoleniowych, dogodność szkolenia, sposób przekazania wiedzy i możliwość jej weryfikacji. Szkolenie przebiegło szybko i sprawnie.

W ramach dotychczasowej współpracy rekomendujemy firmę Next Medica Sp. z o.o. jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną na kompleksowe wykonanie powierzonej usługi. Osoby reprezentujące firmę Next Medica Sp. z o.o. wykazały się profesjonalizmem. Z pełnym zaufaniem rekomendujemy firmę Next Medica Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera dla prowadzenia w/w. szkolenia.” pdf icon

Miłosz Dobrogowski,
Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

„[…] Personel PCZ w Malborku po raz pierwszy brał udział w szkoleniu e-learningowym. Każdy uczestnik miał możliwość w dogodnym dla siebie czasie i miejscu uczestniczyć w kursie. Internetowa forma szkolenia zwolniła nas z wielu organizacyjnych problemów jak np. zorganizowanie wykładowcy, sali czy też zebranie personelu w jednym czasie. Profesjonalnie przygotowane prezentacje omawiane przez znane autorytety, pozwoliły nam poszerzyć wiedzę w zakresie bólu pooperacyjnego, udoskonalić system leczenia i dokumentowania. Dzięki zaangażowaniu Państwa firmy 14 listopada 2016 roku w Krakowie bez trudu otrzymaliśmy certyfikat Szpital Bez Bólu! Dziękujemy”pdf icon

Małgorzata Zasempa,
Pielęgniarka koordynująca Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku

 

„[…] Uważamy, że kurs „LeczBól.pl” jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, a egzamin na jego zakończenie pozwolił nam na sprawdzenie przyswojonej przez personel wiedzy. Dodatkowo raporty, które otrzymywaliśmy regularnie od firmy NextMedica Sp. z o.o. pokazujące, jak przebiega szkolenie na poszczególnych Oddziałach były bardzo pomocne przy monitorowaniu procesu szkoleniowego.”pdf icon

Artur Kwaśniewski,
Prezes Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego MEDICUS w Lubinie

 

„[…] Polecamy szkolenie innym szpitalom ze względu na wysoki poziom wykładowców, optymalnie przygotowane "sekcje" szkolenia oraz możliwość powrotu do tematów. Dodatkowo doceniamy możliwość szkolenia się przez personel we własnym tempie, w ramach możliwości czasowych.

Współpracę z firmą Next Medica – organizatorem szkolenia oceniamy jako profesjonalną, na wysokim poziomie dzięki komunikacji telefonicznej i e-mailowej pomiędzy firmą a szpitalem (czasem mimo trudności "zgrania się w czasie"), systematycznemu raportowaniu o wynikach realizacji szkolenia, możliwości skorzystania z pomocy, wiedzy i sugestii pracowników firmy w sprawach technicznych, szybkiej reakcji na każdego e-maila.

Bardzo dziękujemy.”pdf icon

Piotr Jurczak,
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Dorota Kostrzewa,
Pielęgniarka Naczelna
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Szkolą się z nami:

 • spsk1
 • imid
 • orlowski
 • kcr
 • suloszowa
 • dco
 • zdroje
 • bco
 • szbl
 • chojnice
 • copernicus
 • krapkowickie
 • dializa
 • pcz kamienna gora
 • cmr bielsk
 • busko
 • spzoz msw wroclaw
 • bielsk
 • bochnia
 • boleslawiec
 • brzeziny
 • medicus
 • chrzanow
 • cm damiana
 • gamma
 • jarocin
 • konskie
 • krasnik
 • krosno
 • losice
 • malbork
 • medicover
 • medipartner
 • medvit
 • miedzychod
 • nowadeba
 • ozimek
 • rzeszow
 • tomaszow
 • tuchow
 • uczkin
 • zgierz

Akredytacja

Artykuły

gazeta lekarska bol 2016 tom 17
„Gazeta Lekarska”
NR 2/2016
„Ból”
2016: TOM 17

Partnerzy:

 • Stada
 • Molteni
 • Berlin-Chemie