dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

av1

Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Publikacje: ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, liczne wykłady i prezentacje podczas konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Współautorka polskich podręczników medycyny bólu i krajowych zaleceń dotyczących farmakoterapii bólu ostrego i przewlekłego.

Towarzystwa naukowe:
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu – 2019-2022
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu – 2010-2019
Członek Zarządu European Pain Federation EFIC – 2017-2020
Członek międzynarodowego zespołu ekspertów „Change Pain”
Członek Zarządu Fundacji Medycyny Bólu
Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Doświadczenie zawodowe:
1994 – uzyskanie tytułu lekarza medycyny
2000 – specjalizacja II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2009 – ukończone studia podyplomowe „Medycyna Bólu”
2012 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych
2017 – uzyskanie European Diploma in Pain Medicine
Od 2001 praca w wielodyscyplinarnej poradni leczenia bólu.

Współpraca z Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – prowadzenie badań eksperymentalnych. Udział w 10 badaniach klinicznych jako główny badacz i współbadacz. Prowadzenie dydaktyki przed- i podyplomowej w zakresie medycyny bólu, anestezjologii i intensywnej terapii w Collegium Medicum UJ w Krakowie. Wykładowca Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM w Krakowie. Wykładowca na kursach Komitetu Europejskiej Edukacji w Anestezjologii CEEA.

Specjalne zainteresowania – ból neuropatyczny, ból funkcjonalny, badania eksperymentalne dot. mechanizmów i leczenia bólu.

Hobby – czarny kocur rasy domowej o imieniu Wunek.

Wróć