dr n. med. Marcin Janecki

av6

Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa ŚUM w Katowicach.

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Jest pracownikiem Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od 2001 r. – początkowo jako asystent, a od 2009 r. na stanowisku Kierownika zakładu. Od 1998 r. pracuje w jednostkach domowej i stacjonarnej opieki paliatywnej, a od 2006 r. dodatkowo w Poradni Leczenia Bólu Centralnego Szpitala Klinicznego ŚUM w Katowicach.

Uczestniczył w szkoleniach i zjazdach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, International Association for the Study of Pain, Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej oraz European Association for Palliative Care.

Prowadzi szkolenie studentów i lekarzy w zakresie propedeutyki opieki i medycyny paliatywnej oraz leczenia bólu.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, a także licznych doniesień prezentowanych na zjazdach krajowych.

Jest członkiem towarzystw: Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, International Association for the Study of Pain, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.

Obecnie mieszka w Morsku, w samym środku Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W wolnych chwilach uprawia kolarstwo, pływanie, jazdę na nartach i jazdę konną. Super.

Wróć