prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski

av5

Kierownik Zakładu Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Jest członkiem International Association for the Study of Pain oraz European Pain Federation.

Jest specjalistą w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, odbył staż w Wielkiej Brytanii, Szwecji , Holandii. Główne zainteresowania naukowe to znieczulenie miejscowe, leczenie bólu pooperacyjnego, patomechanizm bólu, leczenie bólu przewlekłego.

Jest autorem i współautorem ponad 230 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz wystąpień na zjazdach naukowych. Jest autorem i współautorem w podręcznikach dotyczących bólu m.in. „Ból i jego leczenie”, „Farmakoterapia bólu”, „Kompendium leczenia bólu”.

Jest inicjatorem i kierownikiem Studiów Podyplomowych „Medycyna Bólu” organizowanych od 2007 roku przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Wykładowca na kursach i studiach organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Komitet Europejskiej Edukacji w Anestezjologii (CEEA).

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

  • Polskie Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu
  • Europejska Federacja Oddziałów IASP (EFIC)

Wróć