dr n. med. Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska

av-mwb

Specjalista neurologii.

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, praktykowała jako studentka w Hiszpanii, Francji, Nigerii i Zambii. Przez wiele lat pracownik Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uzyskała specjalizację z neurologii oraz obroniła pracę doktorską. Współtworzyła pierwszy Oddział Leczenia Migreny i Bólów Głowy w Warszawie w 1980 roku. W latach 1984-86 pracowała w klinice neurologii w  Norwegii, w latach 1992-1993 w USA. W 1997 roku była jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Migrenowego.

Obecnie pracuje w Klinice Enel-med w Warszawie zajmując się leczeniem bólów głowy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, a także Europejskiego Stowarzyszenia Bólów Głowy. Aktywnie popularyzuje tematykę różnicowania i leczenia bólów głowy zarówno wśród lekarzy, jak i w mediach publicznych.

Prywatnie – wielbicielka starych pałaców i dworów.


Wróć