dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska

av-mmm

Dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; kierownik Poradni Leczenia Bólu tamże. Staże zagraniczne w USA, Kanadzie, w Niemczech.

Główne zainteresowania naukowe to leczenie bólu ostrego i przewlekłego, zwłaszcza metodami interwencyjnymi.

Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach, podręcznikach dotyczących leczenia bólu, a także wykładowcą na konferencjach, studiach podyplomowych „Medycyna Bólu” oraz kursach organizowanych przez Komitet Europejskiej Edukacji w Anestezjologii (CEEA) w Krakowie. Od 2012 roku kontynuuje tradycję organizacji spotkań anestezjologicznych pod patronatem Fundacji na Rzecz Bezpiecznego Znieczulenia „Anestezjologia i Intensywna Terapia II Dekady” w Jachrance.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Europejskie Towarzystwo Anestezjologii
  • członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu
  • Europejska Federacja Oddziałów IASP (EFIC)


Wróć