dr n. med. Marcin Rawicz

av-marcin-r

Jeden z największych autorytetów w anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej w Polsce. Od początku kariery związany z Warszawą, zarówno z Instytutem Matki i Dziecka, jak i oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którym kierował przez ponad 20 lat. Obecnie pełni funkcję lekarza naczelnego Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika, najstarszego szpitala dziecięcego w Polsce. Od 1995 roku współpracuje z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci, Warszawa.

W czasie swojej pracy zawodowej dr M. Rawicz pracował także w Holandii, Niemczech, Szwecji i Australii, od 1992 roku aktywnie uczestniczył w pracach Europejskiej Federacji Towarzystw Anestezjologii Pediatrycznej (FEAPA), a w 2009 roku przewodniczył założycielskiemu kongresowi Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii Dziecięcej (European Society for Paediatric Anaesthesiology) – ESPA, po którym objął prezesurę Towarzystwa (2009-2011). Przez ponad 20 lat współredagował czasopismo „Pediatric Anesthesia”, był wieloletnim sekretarzem redakcji czasopisma „Anestezjologia i Intensywna Terapia".

W latach 1991-1996 Wiceprezes Zarządu Głównego i Prezes Zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, od 2002 do 2010 wiceprezes Zarządu Sekcji Pediatrycznej.

Dr Marcin Rawicz opublikował wiele prac naukowych w Polsce i zagranicą, współtworzył podręczniki dla polskich anestezjologów, współorganizował liczne sympozja i kongresy w Polsce oraz w Europie.

W latach 1985-1995 członek Zarządu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Laureat nagrody „Parasol Szczęścia" czasopisma „Twoje Dziecko" oraz nagrody I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wróć