dr hab. n. med. Renata Zajączkowska

av4-b

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Profesor UR, kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Adiunkt w Klinice Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Redaktor naczelna czasopisma „Ból”, autorka ponad 130 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.                                                                                                                          

Współautorka polskich i zagranicznych podręczników z zakresu medycyny bólu.

Współautorka polskich rekomendacji leczenia bólu ostrego i przewlekłego.Wróć