dr hab. Jarosław Woroń

av3

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum UJ, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej.

Jest specjalistą farmakologii klinicznej, od 1999 roku zajmuje się problemami bezpieczeństwa farmakoterapii, interakcjami leków w praktyce klinicznej, monitorowaniem niepożądanych działań leków oraz problemami związanymi z farmakoterapią bólu.

W Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zajmuje się problemem bezpieczeństwa pacjenta podczas stosowania leczenia farmakologicznego, jest wizytatorem szpitali i oddziałów szpitalnych starających się o akredytację.

Autor i współautor ponad 500 prac i doniesień zjazdowych, współautorem 17 książek oraz 3 podręczników akademickich. Mieszka w Zakopanem, w miarę możliwości czasowych aktywny uczestnik wypraw off-road.

Wróć