prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek

av4

Kierownik Kliniki Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kierownik Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.

Autor ponad 300 artykułów i rozdziałów w podręcznikach, oraz redaktor 9 podręczników i 5 monograficznych zeszytów czasopism poświęconych problematyce bólu i jego leczenia. Jest także redaktorem 5 polskich edycji (tłumaczeń) zagranicznych podręczników.

Od roku 2012 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. klinicznych w Collegium Medicum.

Żona ta sama od 30 lat, trzech synów oraz pies i kot.

Wróć