dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska

av2

Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. W 2004 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest pracownikiem Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pełni obowiązki kierownika Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM. Ukończyła studia podyplomowe w Europejskiej Szkole Anestezjologii (FEEA). Jest absolwentką studiów podyplomowych „Medycyna bólu”.

Uczestniczyła w szkoleniach i zjazdach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, International Association for the Study of Pain oraz European Pain Federation. Prowadzi szkolenie studentów i lekarzy i w zakresie pierwszej pomocy, anestezjologii i leczenia bólu. Jest wykładowcą na kursach i studiach organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, a także Komitet Europejskiej Edukacji w Anestezjologii (CEEA).

Ma wieloletnie doświadczenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, leczenia bólu ostrego i przewlekłego. Przedmiotem jej zawodowego zainteresowania są techniki anestezji regionalnej, leczenie bólu ostrego i przewlekłego, a zwłaszcza leczenie bólów głowy i twarzy, bólu neuropatycznego.

Jest autorką i współautorką 130 prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, a także licznych doniesień prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Jest autorką i współautorką rozdziałów w podręcznikach dotyczących leczenia bólu.

Jest członkiem towarzystw: Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Badania i Leczenia Bólu, International Association for the Study of Pain.

Po godzinach z przyjemnością eksperymentuje kulinarnie, uczęszcza na lekcje tańca, podróżuje po świecie, wędruje po górach, jeździ na nartach, spędza czas w gronie przyjaciół lub oddaje się lekturze.

Wróć